2511.2022

Thể lệ cuộc thi ảnh và video tuyên truyền, quảng bá Festival Huế 2022 MINI GAME: “DẤU ẤN FESTIVAL HUẾ...

Cuộc thi ảnh, video “Dấu ấn Festival Huế 2022” nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đẹp, khoảnh khắc ấn tượng của các lễ hội xuyên suốt Festival Huế bốn mùa 2022 đến với du khách, bạn bè...

TRAILER FESTIVAL HUẾ 2022 BỐN MÙA LỄ HỘI