Festival Huế 2004

Lễ Khai mạc
48 ảnh trong bộ ảnh này
Lễ hội Áo dài
3 ảnh trong bộ ảnh này
Lễ Bế mạc
18 ảnh trong bộ ảnh này
Lễ hội Nam Giao
58 ảnh trong bộ ảnh này
Đêm Hoàng cung
19 ảnh trong bộ ảnh này