Festival Huế 2006

Lễ Khai mạc
68 ảnh trong bộ ảnh này
Lễ hội Áo dài
44 ảnh trong bộ ảnh này
Lễ bế mạc
30 ảnh trong bộ ảnh này
Đêm Hoàng Cung
62 ảnh trong bộ ảnh này
Lễ hội Nam Giao
28 ảnh trong bộ ảnh này
Cồng chiêng
8 ảnh trong bộ ảnh này
Truyền lô
22 ảnh trong bộ ảnh này