Festival Huế 2008

Lễ hội Áo dài
80 ảnh trong bộ ảnh này
Lễ Khai mạc
54 ảnh trong bộ ảnh này
Lễ Bế mạc
36 ảnh trong bộ ảnh này
Lễ tế Đàn Xã Tắc
31 ảnh trong bộ ảnh này
Huyền thoại Sông Hương
32 ảnh trong bộ ảnh này
Lễ tế Nam Giao
41 ảnh trong bộ ảnh này
Quang Trung lên ngôi
27 ảnh trong bộ ảnh này
Tiến sĩ Võ
24 ảnh trong bộ ảnh này