Karaoke Dzung

Địa chỉ : 2/29 Lê Hồng Phong, tp. Huế
Điện thoại : +84903532106