Karaoke Hồng Nhân

Địa chỉ : 3/29 Lê Hồng Phong, tp Huế
Điện thoại : +84903590686