Karaoke Red apple

Địa chỉ : đường Hoàng Văn Thụ, TP Huế
Điện thoại : +84906644945