Café Suối Mơ

Địa chỉ : 22/43 Lý Thường Kiệt, Huế
Điện thoại : +84 54 3825154