Vs Coffee

Địa chỉ : 5 Điện Biên Phủ, Vĩnh Ninh, tp. Huế