Tứ Phương Vô Sự Lâu Cafe

Địa chỉ : Đặng Thái Thân, P. Thuận Thành, Tp. Huế