Ngọc Anh Bar

Địa chỉ : 15 Lê Lợi, TP Huế
Điện thoại : +84 54 3853212