Oasis Bar

Địa chỉ : 42/4 Lê Lợi, TP Huế
Điện thoại : +84 01667273419