Vũ trường MTV

Địa chỉ : 102 Lê Lợi, TP Huế
Điện thoại : +84 903517715