Quán chay Thiên Phú

Địa chỉ : 48 Phan Bội Châu, Tp. Huế