Cháo bò Đập Đá

Địa chỉ : Nguyễn Sinh Cung, Vĩ Dạ, Huế