Phở Mai Đào

Địa chỉ : 23 Nguyễn Thái Học, tp. Huế
Điện thoại : +84 54 3825793