Quán Mắm - Lẩu Mắm & Lẩu Sứa

Địa chỉ : 1A Phan Anh, Tp. Huế