Bún bò mệ Kéo

Địa chỉ : Trên vỉa hè đường Bạch Đằng, Tp. Huế