Nhà hàng Duyên Anh

Địa chỉ : Đường tỉnh lộ 10A, Thôn Vinh Vệ, Xã Phú Mỹ, Huyện Phú Vang, TT Huế.
Điện thoại : +84 54 3850195
Fax : +84 54 3859877
Email : Info@duyenanhres.com.vn