Nhà hàng The View Draft Beer.

Địa chỉ : 02 Chương Dương,Phường Phú Hòa,Thành Phố Huế.
Điện thoại : +84 54 3518166