Nhà hàng chay Bồ Đề

Địa chỉ : 11 Lê Lợi. Thành Phố Huế.
Điện thoại : +84 54 3825959