Nhà hàng chay Liên Hoa

Địa chỉ : 3 Lê Quý Đôn, Phú Hội, tp. Huế
Điện thoại : +84 54 3816884