Khu nghỉ dưỡng Làng Hành Hương Pilgrimage Village

Địa chỉ : 130 Minh Mạng , TP Huế
Điện thoại : +84 234 3885461
Fax : +84 234 3887057