Nhà nghỉ Phúc Thành

Địa chỉ : 10 Phạm Ngũ Lão, TP Huế
Điện thoại : +84 54 3826567