Nhà nghỉ Khánh Hòa

Địa chỉ : 20/48 Trần Q. Khải, TP Huế
Điện thoại : +84 54 3819842