Nhà nghỉ Lina

Địa chỉ : 50 Nguyễn Công Trứ, TP Huế
Điện thoại : +84 54 3846582