Nhà nghỉ Gia Long

Địa chỉ : 9 Nguyễn Công Trứ, TP Huế
Điện thoại : +84 54 3820993