Nhà nghỉ Minh Tâm

Địa chỉ : 7/4 Chu Văn An, TP Huế
Điện thoại : +84 54 3849591