Nhà nghỉ Hợp Thành

Địa chỉ : 7/2 Chu Văn An, TP Huế