Nhà nghỉ Sunny Fine

Địa chỉ : 7/3 Chu Văn An, TP Huế
Điện thoại : +84 54 3846658