Nhà nghỉ Á Đông

Địa chỉ : 1 Chu Văn An, TP Huế
Điện thoại : +84 54 3824148