Nhà nghỉ Cảnh Tiên

Địa chỉ : 9/66 Lê Lợi, TP Huế
Điện thoại : +84 54 3822772