Nhà nghỉ Thanh Thủy

Địa chỉ : 6/66 Lê Lợi, TP Huế
Điện thoại : +84 54 3824585