Nhà nghỉ Hương Việt

Địa chỉ : 22 Nguyễn Lương Bằng, TP Huế
Điện thoại : +84 54 3822034