Nhà nghỉ Hoa Sen

Địa chỉ : 51 Đinh Công Tráng, TP Huế
Điện thoại : +84 54 3525997