Nhà nghỉ Đức Anh

Địa chỉ : 337 Điện Biên Phủ, TP Huế
Điện thoại : +84 54 3894777