Nhà nghỉ Phú Mỹ Khánh

Địa chỉ : 21 Đống Đa, TP Huế
Điện thoại : +84 54 3826963