Nhà khách Điện Biên II

Địa chỉ : 164 Mai Thúc Loan, Huế
Điện thoại : (84-54) 3527 456
Fax : (84-54) 3527 864