Nhà nghỉ Thanh Thành I

Địa chỉ : 146 Phan Chu Trinh, Huế
Điện thoại : (84-54) 3830 333