Nhà nghỉ Hoa Vàng

Địa chỉ : 10/66 Lê Lợi, Huế
Điện thoại : +84 54 3828068