Khách sạn Hoàng Tử

Địa chỉ : 5 An Dương Vương, TP Huế
Điện thoại : +84 234 3828318
Fax : +84 234 3814137