Khách sạn Phượng Hoàng

Địa chỉ : 66/3 Lê Lợi, TP Huế
Điện thoại : +84 234 3826736
Fax : +84 234 3828999