Khách sạn Hoàng Tuấn

Địa chỉ : B16-17 Phạm Văn Đồng, TP Huế
Điện thoại : +84 234 3814174
Fax : +84 234 3814176