Khách sạn Mai Đào

Địa chỉ : 22 Nguyễn Thái Học, TP Huế
Điện thoại : +84 234 3825793
Fax : +84 234 3829622