Khách sạn Hoàn Thiện

Địa chỉ : 7 Nguyễn Công Trứ, TP Huế
Điện thoại : +84 234 3823999
Fax : +84 234 3825199