Khách sạn Đồng Lợi

Địa chỉ : 19 Phạm Ngũ Lão, TP Huế
Điện thoại : +84 234 3822296
Fax : +84 234 3826234