Khách sạn Lý Tưởng

Địa chỉ : 1/11 Võ Thị Sáu, TP Huế
Điện thoại : +84 234 3825555
Fax : +84 234 3883755