Khách sạn Hoàng Yến

Địa chỉ : 37 Nguyễn Công Trứ, TP Huế
Điện thoại : +84 234 3839699
Fax : +84 234 3839696
Email : canary@canaryhotel.vn