Khách sạn Cherish

Địa chỉ : 59 Bến Nghé, TP Huế
Điện thoại : +84 234 3943943
Fax : +84 234 3942942
Email : info@cherishhotel.com

null