Khách Sạn Mondial

Địa chỉ : 17 Nguyễn Huệ
Điện thoại : +84 234 3945599
Fax : +84 234 3945566
Email : info@mondialhotel.com.vn